Εμπειρία πρακτικής άσκησης MSc Toxicology – myUCD Blog

Εμπειρία πρακτικής άσκησης MSc Toxicology – myUCD Blog

März 1, 2018 0 Von admin

Η απόφοιτος MSc Regularatory Affairs & Toxicology Stephanie γράφει για την εμπειρία της από την ολοκλήρωση μιας ερευνητικής πρακτικής με βάση την Τοξικολογία…

Αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, μου ζητήθηκε να κάνω πρακτική άσκηση και να ολοκληρώσω ένα ερευνητικό πρόγραμμα με βάση την τοξικολογία ως μέρος του MSc Τοξικολογίας & Ρυθμιστικών Υποθέσεων. Μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ μαζί με τον Lynn Boylan, ευρωβουλευτή ως σύμβουλος και ερευνητής Τοξικολογίας και Ρυθμιστικών Υποθέσεων στο Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έρευνά μου περιελάμβανε τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στα πρότυπα τροφίμων εάν υπάρξει συμφωνία ΗΒ/ΗΠΑ μετά το Brexit. Εργάστηκα συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας τους διαφορετικούς κανονισμούς δικαιοδοσίας που σχετίζονται με τη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και διερευνώντας την πιθανότητα τα τρόφιμα που δεν είναι εγκεκριμένα από την ΕΕ να κυκλοφορούν στα σύνορα ΗΒ/Ιρλανδία και να κυκλοφορούν στο ιρλανδικό σύστημα τροφίμων και να επηρεάζουν την αξία και την ακεραιότητα της ιρλανδικής βιομηχανίας γεωργικών ειδών διατροφής.

Αν και μια συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου/ΗΠΑ είναι υποθετική έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι διαφορετικοί κανονισμοί δικαιοδοσίας και η σχετική τοξικολογία που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ορμονών και αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων, πρακτικών ασφάλειας τροφίμων, π.χ. πλύση με χλώριο κοτόπουλο, και το παγκόσμιο φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής.

Καθώς μέρος της πρακτικής άσκησης πέρασε στο κοινοβούλιο στις Βρυξέλλεςμπόρεσα να παρακολουθήσω συνέδρια της ΕΕ ως μέρος της έρευνάς μου, καθώς και να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να πραγματοποιήσω συνεντεύξεις με διάφορους ενδιαφερόμενους που εργάζονται στους σχετικούς τομείς.

Εκείνοι που μοιράστηκαν την πείρα τους μαζί μου περιλάμβαναν μέλη του BEUC (The European Consumer Agency), ο EPHA (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημόσιας Υγείας)Liam MacHale – Διευθυντής του Ιρλανδική Ένωση Αγροτώνευρωβουλευτές μεταξύ των οποίων οι Lynn Boylan και Bart Staes, Alan Matthews – Επίτιμος Καθηγητής Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής, Trinity College του Δουβλίνου, Michael Hamell – Πρώην Προϊστάμενος Μονάδας, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σημερινός Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωργίας στο University College του Δουβλίνου, Frank Andriesson του Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, ο Δρ Gary Kearney και ο Dr James McIntosh του Safefood και ο Dr Pat O’Mahony του Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Ιρλανδίας.

Αυτές οι συνεντεύξεις, μαζί με ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της έκθεσης που συνέταξα για τη Lynn Boylan για χρήση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, με τίτλο «Επιπτώσεις μιας εμπορικής συμφωνίας Η.Β./ΗΠΑ για τα πρότυπα τροφίμων μετά το Brexit». Στη συνέχεια έγραψα τη διατριβή μου με θέμα «Διαδικαστικοί κανονισμοί για τα πρότυπα τροφίμων και τις γεωργικές πρακτικές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ: Ένα σενάριο μετά το Brexit», διερευνώντας τους κανονισμούς που αφορούν τη χρήση ορμονικών αυξητικών παραγόντων, θεραπείες μείωσης παθογόνων και αντιμικροβιακή αντοχή και επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Είχα μια φανταστική εμπειρία δουλεύοντας στο Κοινοβούλιο μαζί με τη Lynn Boylan, και αυτή η εμπειρία αποδείχτηκε ανεκτίμητη καθώς έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιτυχία μου να προσλάβω λίγο μετά την ολοκλήρωση του MSc μου.